Na pobyt mimo zařízení je třeba se objednat, a to v pracovní dny, u sociálních pracovnic nebo u vedoucích oddělení přímé obslužné péče (viz „Kontakty“).

Vycházky či pobyt mimo zařízení budou umožněny za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělných prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Kapacita karanténních pokojů je však omezena.

Klient je povinen odchod oznámit na oddělení kompetentní osobě a po celou dobu pobytu mimo areál používat respirátor FFP2 nebo KN95.

Respirátor je možné zakoupit na každém oddělení.

Předání klienta k pobytu mimo zařízení je potřeba domluvit individuálně se sociální pracovnicí nebo vedoucí oddělení přímé obslužné péče.

Vydáno: V Boskovicích dne 22. 12. 2020
Bc. Marie Sáňková , ředitelka MSSS Boskovice, p. o.