Domov se zvláštním režimem je situován do třech pater. Ubytování se poskytuje v jednolůžkovém, dvoulůžkovém, třílůžkovém nebo čtyřlůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, nebo společným sociálním zařízením pro několik klientů. Tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování.

Klienti služby  bydlí v pokojích s vybavením MSSS v Boskovicích. Vybavení pokojů je zaznamenáno v inventurním soupisu, který je umístěn na každém pokoji. Vybavení pokoje si může klient po domluvě doplnit drobnými předměty dle vlastního přání, jako jsou např. obrazy, sošky, vlastní televizor, radiopřijímač, pokud tím neporušuje morální a mravní principy.

Každý nově nastupující klient je ubytován na pokoji, který je mu určen. Stěhování stávajících klientů do jiného pokoje je možné na základě jejich žádosti, s jejich souhlasem nebo se souhlasem ředitelky.

Cena za ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení.