Odborná lékařská péče je v našem zařízení zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře 5x týdně.

Do zařízení také dle potřeby docházejí odborní lékaři specialisté / psychiatr, urolog, dermatolog, stomatolog /.

Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze ošetřující lékař.

Za poskytnutou lékařskou péči zodpovídají příslušní lékaři.

O návštěvě klienta u odborných lékařů/specialistů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.

Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře (odpoledne, v noci, o víkendech, svátcích), je lékařská péče zajišťována Lékařskou službou první pomoci (LSPP) a Zdravotní záchrannou službou ( ZZS).

Indikovanou zdravotní, ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči zajišťuje kvalifikovaný odborně způsobilý personál přímé péče: registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci v sociálních službách, dle platných právních předpisů a individuálních ošetřovatelských plánů, nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Naše péče je zaměřena na zlepšení nebo udržení maximální možné soběstačnosti / sebeobsluhy klienta.

Personál se neustále vzdělává tak, aby pracoval na vysoké odborné úrovni v souladu s výsledky vědy a výzkumu → zlepšení kvality života našich klientů.

Léčebná ošetřovatelská rehabilitace

Léčebná ošetřovatelská rehabilitace je důležitou součástí péče o naše klienty.

Jejím cílem je udržet klienty v co nejlepší fyzické i psychické pohodě, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, pomoci od bolesti a zabránit imobilizačnímu syndromu.

Léčebnou ošetřovatelskou rehabilitaci zajišťuje registrovaná všeobecná sestra a pracovníci v sociálních službách (dle indikace ošetřujícího lékaře).

Tato indikovaná léčebná ošetřovatelská rehabilitace je klientům poskytována bezplatně, na pokojích, nebo v prostorách vyhrazených pro rehabilitaci a cvičení.

Hlavním prostředkem léčebná ošetřovatelská rehabilitace je:

1. LTV (léčebná tělesná výchova ) individuální nebo skupinová:

  • Protahování zkrácených svalů
  • Posilování ochablých svalů
  • Spec. cvičení (techniky) postižených částí těla
  • Dechová gymnastika
  • Cévní gymnastika
  • Kondiční cvičení nepostižených částí těla
  • Nácvik sedu, stoje, chůze
  • Nácvik denních stereotypů

2. Fyzikální terapie:

  • Tepelná terapie (rašelinové obklady, parafín, biolampa)
  • Mechanoterapie (pasivní-aktivní trenažér na horní a dolní končetiny – MOTOMED)