Aktivizační volnočasové činnosti

Klienti se dle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v zařízení i mimo něj. Ten zajišťuje a organizuje aktivizační oddělení ve spolupráci se všemi odděleními přímé péče. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu klienta (z jeho přání a potřeb).

Naše nabídka:

Ergoterapie

(pracovní terapie pro udržení zdravé a obnovení postižené funkce → zvýšení síly svalů, hybnost ruky, zlepšení přesnosti pohybů, se zaměřením na soběstačnost, kdy nacvičujeme činnosti běžné pro každodenní život, např. osobní hygiena, oblékání, stravování, nakupování, …)

Ruční práce

(vyšívání, pletení, háčkování), nácviky jemné motoriky (navlékání korálků, puzzle, kreslení, malba na sklo, práce s papírem nebo hmotou), výroba dárkových předmětů, obrázků, dekorací, pečení, vaření, …

Reminiscenční terapie

(vyvolávání příjemných vzpomínek na události a zážitky z minulosti, které jsou pro člověka velmi důležité a hodnotné). Nejčastěji využíváme staré filmy, tanec, společenské hry, knihy, fotografie, staré předměty používané v domácnosti, staré recepty, výlety na dávno navštívená místa, …

Snoezelen

Aktivity podporující psychickou kondici/smyslová aktivizace

(pravidelný trénink paměti, společenské a komunikační hry)

Canisterapie

(práce se zvířaty, podpůrná léčba pohybového aparátu, psychiky, zabývající se duševní i fyzickou stránkou převážně nedůvěřivých a úzkostných klientů)

Sportovní činnosti – sportovní hry

(jednoduché sportovní disciplíny)

Společenské programy

(vystoupení mateřských, základních i uměleckých škol, herců, zpěváků, hudební kapel, setkání s dětmi, oslava svátků, narozenin a významných událostí, grilování)

Hudební programy /muzikoterapie/

(pasivní např. poslech reprodukované hudby, ale především aktivní tj. rytmická cvičení a hra na hudební nástroje, zpívání)

Činnosti v přírodě

(výlety, pobyty na zahradě )

Vzdělávací programy

(přednášky, besedy na téma zdravý životní styl, historie, příroda, zvířata, společné čtení z denního tisku, práce s PC, …)

Programy s duchovní tématikou

( pravidelné i sváteční mše, Duchovní rozjímání, setkávání s dobrovolníky s Unie křesťanských žen )