Stravování

Stravování je zajištěno vlastní kuchyní v souladu se zásadami správné výživy a ve smlouvou dohodnutém rozsahu na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů.

Klient může přijímat stravu v konzistenci: celá, krájená, mletá, kašovitá (mix), případně PEG sonda (s ohledem na zdravotní stav klienta a doporučení lékaře).

Klienti mají 5x v týdnu možnost výběru volby oběda ze dvou variant.

Mobilní klienti se stravují na jídelně v přízemí zařízení, klienti se sníženou mobilitou a imobilní na oddělení v kulturních místnostech, případně na pokoji.

Zaměstnanci svou nezbytnou pomocí, podporou a motivací zajišťují, aby všichni klienti, měli dostatečný příjem stravy a tekutin (pitný režim).

Stravovací úsek se řídí platnými hygienickými předpisy (HACCP) a jídelníček sestavuje nutriční terapeutka.

Časový rozvrh podávání stravy:

SNÍDANĚ:    od 07:30 hodin

OBĚD:          od 11:45 hodin

SVAČINA:     od 14:00 hodin

VEČEŘE:       od 16:30 hodin

Pro uživatele Domova se zvláštním režimem není doba podávání stravy závazná. Strava se podává podle zvyklosti uživatele a podle jeho momentálního stavu.